เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย
ฟื้นฟูเพิ่มพลังงาน
ฟื้นฟูและบำรุงสมอง
ฟื้นฟูและบรรเทาโรค
ฟื้นฟูและบำรุงผิว
โปรแกรมดีท๊อกซ์ร่างกาย
ตรวจระดับสารอาหาร

ตรวจระดับสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ สารพิษสะสม

เป็นการ ตรวจระดับสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และการสะสมสารพิษ จากรากผมเบื้องต้น Bio Profile เป็นเทคโนโลยีการตรวจเพื่อประเมินระดับตามิน แร่ธาตุ และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

โดยประเมินจากรากผม โดยผลที่ตรวจได้จะถูกส่งไปที่ห้องปฎิบัติการที่เยอรมันนีเพื่อทำการแปลผล และส่งผลกลับมา

รายงาน ตรวจระดับสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ สารพิษสะสม ประกอบไปด้วย

  1. รายการระดับวิตามิน แร่ธาตุ และการสะสมสารพิษ เบื้องต้น
  2. รายการอาหารที่ห้าม และควรหลีกเลี่ยงเพื่อลดการแพ้และการอักเสบในร่างกาย
  3. อาหาร วิตามิน หรือแร่ธาตุที่แนะนำให้รับประทาน
  4. สารปรุงแต่งอาหารที่แนะนำให้หลีกเลี่ยง
  5. แผน 90 วันเพื่อสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการแนะนำอาหาร และการปฎิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพ

บริการอื่นๆ

ติดต่อ HydroHealth

สอบถามโปรโมชั่นและรับข่าวสารจากเรา

ยินดีให้คำปรึกษาและสอบถามข้อมูล