เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย
ฟื้นฟูเพิ่มพลังงาน
ฟื้นฟูและบำรุงสมอง
ฟื้นฟูและบรรเทาโรค
ฟื้นฟูและบำรุงผิว
โปรแกรมดีท๊อกซ์ร่างกาย
ตรวจเช็คแลปเฉพาะบุคคล

ตรวจเช็คแลปเฉพาะบุคคล

การทดสอบทางห้องปฎิบัติการเฉพาะบุคคล เพื่อตรวจประเมินสภาวะร่างกาย และค่าบงชี้การเกิดโรค โดยจะเน้นที่ระบบการทำงานต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการจัดทรีทเม้นท์ให้เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละบุคคล เมื่อได้รับผลตรวจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะอธิบายผล แนะนำวิธีการรักษาและดูแลตัวเองอย่างถูกต้องตามแนวทางของเวชศาสตร์ชะลอวัย

บริการอื่นๆ

ติดต่อ HydroHealth

สอบถามโปรโมชั่นและรับข่าวสารจากเรา