เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย
ฟื้นฟูเพิ่มพลังงาน
ฟื้นฟูและบำรุงสมอง
ฟื้นฟูและบรรเทาโรค
ฟื้นฟูและบำรุงผิว
โปรแกรมดีท๊อกซ์ร่างกาย

AGE METER ประเมินอายุร่างกายจริง

อายุร่างกายจริงของคุณเท่าไหร่?

Age Meter เป็นโปรแกรมการตรวจประเมินอายุของร่างกายจริง เนื่องจากแต่ละคนดำเนินชีวิแตกต่างกัน ด้วยอาชีพ การงาน การรับทานอาหารต่างๆ ทำให้ทุกส่วนภายในร่างกายแท้จริงนั้น แข็งแรง เท่ากับ หรืออ่อนกว่า หรือมากกว่าอายุจริง ทำให้ผู้ที่รับการตรวจสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพ และจัดการกับปัญหาความเสื่อมก่อนวัยอันควรเพื่อการชะลอวัยได้อย่างเหมาะสมเฉพาะบุคคล

 

Age Meter

Age Meter วัดภายในร่างกายอะไรบ้าง

  • เวลาปฏิกิริยาของการได้ยิน (มิลลิวินาที): คุณสามารถตอบสนองต่อเสียงได้เร็วแค่ไหน?
  • ระดับเสียงที่ได้ยินสูงสุด (เฮิรตซ์): โทนเสียงสูงสุดที่คุณได้ยินคือเท่าใด
  • เวลาตอบสนองการตัดสินใจ (มิลลิวินาที): คุณสามารถตัดสินใจได้เร็วแค่ไหน?
  • เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ (มิลลิวินาที): คุณสามารถดำเนินการตัดสินใจได้เร็วแค่ไหน?
  • หน่วยความจำระยะสั้น: คุณสามารถจำตัวเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มได้กี่ตัวเมื่อลำดับยาวขึ้น
  • ความเร็วและการประสานงานของกล้ามเนื้อ (วินาที): กล้ามเนื้อของคุณเคลื่อนไหวได้เร็วและแม่นยำเพียงใด
  • เวลาตอบสนองทางสายตา (มิลลิวินาที): คุณสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางสายตาได้เร็วแค่ไหน?
  • เวลาการเคลื่อนไหวทางสายตา (มิลลิวินาที): กล้ามเนื้อของคุณเคลื่อนไหวได้เร็วแค่ไหนเมื่อคุณตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางสายตา?

ฐานข้อมูลทั่วโลกมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ผลการทดสอบทั้งหมดทั่วโลกจะถูกเพิ่มลงในฐานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตน ซึ่งจะกลายเป็น Global Aging Study ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้สามารถคำนวณอายุการทำงานได้แม่นยำยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

บริการอื่นๆ

ติดต่อ HydroHealth

สอบถามโปรโมชั่นและรับข่าวสารจากเรา