เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย
ฟื้นฟูเพิ่มพลังงาน
ฟื้นฟูและบำรุงสมอง
ฟื้นฟูและบรรเทาโรค
ฟื้นฟูและบำรุงผิว
โปรแกรมดีท๊อกซ์ร่างกาย
NAD+ Elevated

NAD คืออะไร

NAD+ คือ Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) เป็น coenzyme ที่ช่วยในปฏิกิริยาหลายๆ อย่างของเซลล์ เช่น การสร้างพลังงาน การทำลายสารพิษ

ประโยชน์ของ NAD

1.Increase energy production

การให้ NAD+ ทางหลอดเลือดดำจะช่วยเพิ่มระดับพลังงานในเซลล์โดยตรง เนื่องจาก NAD+ เป็นทำหน้าที่เป็นตัวกลางในกระบวนการรับส่งพลังงานจาก การให้ NAD+ทางหลอดเลือดดำจะทำให้กระบวนการนี้เกิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปรียบเหมือนกับการเติม energy ให้กับเซลล์ในร่างกายโดยตรงทางหลอดเลือดดำ ต่างกับการให้วิตามินตัวอื่นที่เป็นการเสริมสร้างพลังงานทางอ้อม หลังการทำจะรู้สึกสดชื่น มีพลังขึ้น

2. Improve mood and brain function

NAD+ สามารถซึมผ่านเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยเพิ่มพลังงานและฟื้นฟูระบบประสาท ลดการบาดเจ็บหรือถูกทำลายของเซลล์สมองจาก toxin การให้ NAD+ ทางหลอดเลือดดำช่วยเพิ่ม cognitive function, clarity ลดอาการ brain fog จัดเป็น restorative brain therapy ผลลัพธ์ทางสมองที่ได้จาก NAD+ คืออารมณ์ดี มีความสมดุลทางอารมณ์มากขึ้น สมองโล่งและสมาธิดีขึ้น

3. Enhance gene repair

เป็นโมเลกุลสำคัญที่ร่างกายใช้ในการซ่อมแซม gene อันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ความครียด การเจ็บป่วยและสารพิษสะสมในร่างกาย ระดับของ NAD+ ในคนเราจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นทำให้การซ่อมแซม gene เกิดขึ้นช้าลงหรือมีความผิดพลาดมากขึ้นอันเป็นสาตุของความชรา NAD+ ช่วยเสริมกระบวนการชะลอความชราของร่างกาย

4. Addiction therapy

เป็นอีกหนึ่ง treatment เสริมที่เป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ติดสุราหรือสารเสพติด เนื่องจากคุณสมบัติในการฟื้นฟูเซลล์สมอง ช่วยปรับอารมณ์ให้แจ่มใสขึ้นและช่วยลดความรู้สึกเจ็บปวด

NAD+ Elevated เหมาะสำหรับใครบ้าง

  1. คนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง ต้องการรู้สึกถึง mental clarity หรือต้องการให้สมองสดชื่น
  2. คนที่รู้สึกเหนื่อยล้า ต้องการพลังงานทันที
  3. คนที่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือปาร์ตี้บ่อย/ติดสุรา
  4. คนที่ต้องการดูแลสุขภาพและชะลอการเสื่อมของเซลล์

ความถี่ในการให้ NAD+ Elevated

  1. คนที่มีปัญหาสุขภาพมาก ช่วงแรกสามารถให้ได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ 2-4 สัปดาห์แรกเพื่อปรับระดับ NAD+ ในร่างกายและผลทางสมองที่ชัดเจน หลังจากนั้นประมาณสัปดาห์ละครั้งในช่วง 2-3 เดือน
  2. คนทั่วไปที่ต้องการ energy และ cognitive performance สามารถทำได้สัปดาห์ละครั้งตามความต้องการของแต่ละคน

บริการดีท๊อกซ์อื่นๆ

ติดต่อ HydroHealth