การดำเนินโรคของโรคตับจากแอลกอฮอล์

ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ 220 กรัมต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่องมีโอกาสภาวะตับแข็งโดยเริ่มจาก 👉ระยะแรกเกิดภาวะไขมันพอกตับจากแอลกอฮอล์ (Alco...

Continue reading

โลหะหนัก…อันตรายต่อชีวิตอย่างไร?

ในทุกๆวันนี้เรารับสารพิษและโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวผ่านอาหารและเครื่อง วัตถุปรุงรสต่างๆที่มีสารปนเปื้อนจากกระบวนการอุตสาหกรรม...

Continue reading

อาการภูมิแพ้อาหารแฝง Food Intolerance

มนุษย์ทุกคนมีภาวะภูมิแพ้อาหารอยู่ในร่างกายอยู่แล้วเพียงแต่บางคนอาจจะแสดงอาการหรือในบางคนจะไม่แสดงอาการ ซึ่งในรายการที่ไม่แสดงอาการนั้นจ...

Continue reading